ساختمان های منابع

ساختمان های منابع

ساختمان های منابع به طور کلی”بعد از شکست دادن اسکیرمیش شماره ی 8″شما قادر خواهید بود تا 18 ساختمان منابع را بسازید. اما ابتدا باید…

2007
ساختمان باراکس⚔

ساختمان باراکس⚔

ساختمان باراکس⚔ ساخت تعداد بالاتری از این سازه در سطح های پایین تر عاقلانه نیست.اگر قادر به افزایش سطح این ساختمان به 25 نیستید هرگز…

1444
ساختمان مانور

ساختمان مانور

ساختمان مانور-manor والوت شما(محل محافظت از منابع در زمان دفاع) لول 25 نباشد”ساختن بیشتر این ساختمان بی فایده است. زیرا در سطح 25 والوت از…

بیمارستان

بیمارستان

(ساختمان💊 Infirmary )بیمارستان یکی از بخش های بسیار مهم بازی’ قسمت Infirmary یا همان محل درمان نیرو های آسیب دیده است… این مرکز با کسب…