افزایش درجه قهرمانان شما

افزایش درجه قهرمانان شما

افزایش درجه قهرمانان شما با جمع آوری مدال ها می توانید یک درجه قهرمان را افزایش دهید. 5 درجه با رنگ های نمادین: خاکستری، سبز،…

2015
بازی قهرمان

بازی قهرمان

بازی قهرمان بازی قهرمان را می توانید از طریق مجسمه طلایی در Turf خود مشاهده کنید. این شامل 2 سطح دشواری (Normal و Elite) است…

1543
قهرمان ها یا HERO

قهرمان ها یا HERO

قهرمان ها یا HERO در مجموع 21 نوع قهرمان وجود دارد که هر کدام دارای منافع خاص هستند. هر قهرمان متعلق به یکی از 4…

1955