لرد موبایل lords mobile

قهرمان ها یا HERO

قهرمان ها یا HERO

در مجموع 21 نوع قهرمان وجود دارد که هر کدام دارای منافع خاص هستند.

هر قهرمان متعلق به یکی از 4 نوع سرباز، سواره نظام، پیاده نظام، Ranged و Siege Engine می باشد

تمام قهرمان ها را می توان در بازی قهرمانانه باز کرد که از طریق مجسمه طلایی در چمن شما قابل دسترسی است.

هر قهرمان دارای تعدادی مهارت های نبرد و مهارت های قهرمانانه است.

مهارت های نبرد بر نیروهای خود یا دشمن تاثیر می گذارند (اما مهارت های نبردی غیر جنگی مانند

افزایش سرعت ساخت و ساز نیز وجود دارد). مهارت های قهرمان در قهرمانان شما اثر می گذارد.

هر دو نوع مهارت را می توانید هنگام ارتقاء قهرمان خود به رتبه بالاتر باز کنید.

مهارت های نبرد با امتیازات بالاتر بهبود می یابند، مهارت های قهرمان با بالاترین سطح XP بهبود می یابند.