لرد موبایل lords mobile

ساختمان های منابع

ساختمان های منابع

به طور کلی”بعد از شکست دادن اسکیرمیش شماره ی 8″شما قادر خواهید بود تا 18 ساختمان منابع را بسازید.

اما ابتدا باید به نقاط متعددی توجه نمایید تا بتوانید بهترین ساختمان هارا با تعداد مناسب بسازید.

اول باید شما بدانید که که هدف این سازه ها چیست! این ساختمان ها”با توجه به سطح خود”

مقدار مشخصی از همان منبع را در هر ساعت جمع آوری میکنند و همچنین نقش یک انبار برای همان منبع را دارند.

از آن رو که ارزش همه این منبع ها با یکدیگر برابر نیست پس میزان جمع آوری و ذخیره هر یک از آن ها متفاوت است!

در میان این چهار منبع”گندم از همه آن ها کم ارزش تر است بنابراین در مزرعه ها(فارمز_Farms)

میزان بالایی نسبت به بقیه منابع در هر ساعت جمع آوری نموده و ظرفیت ذخیره آن نیز از بقیه بالا تر میباشد”

و اما چوب و سنگ که از ارزش معتدلی برخوردار هستند”هر دوی آن ها”منابع را در وضعیتی میانه جمع آوری مینمایند

و ظرفیت ذخیره هر دوی آن ها متناسب است .(سنگ و چوب به ترتیب در ساختمان های سنگ بری(کوواری_Quarry)

و چوب بری(لیمبر میل_Lumber Mill ) ساخته میشوند و محل ذخیره سازی آن ها نیز همان ساختمان ها است

و این دو منبع به طور کامل از ارزش یکسانی برخوردار میباشند و مقدار جمع آموری ساعتی و میزان ظرفیت

هر دو به طور دقیق با یکدیگر برابر است) و در نهایت منبع سنگ معدن که در معدن(ماینز_Mines)

ساخته شده و انبار میگردد با ارزش ترین منبع بین این 4 منابع است! میزان تولید ساعتی آن نسبت به بقیه منابع

کم تر بوده و همچنین مقدار ذخیره آن نیز کمتر از بقیه است. تناسب مناسب ساختن این سازه ها بدین گونه است

که در سرزمین خود 1 عدد مزرعه داشته باشید.5 عدد چوب بری و 5 عدد سنگ بری برای هر سرزمین کافی است.

اما در آخر باید اقدام به ساختن7 عدد معدن نمایید

دلیل آن که نباید از مزرعه به تعداد بالا تر ساخت گندم به هیچ عنوان منبع بی ارزشی نیست!

مطمعننا شما در طول بازی چه در ابتدا و چه در سطح های بالاتر به صورت حرفه ای”

بیشترین نیاز را به گندم دارید و بدون آن منبع نمیتوانید بازی را ادامه دهید.پس چرا ساختن بیشتر از آن هدر دادن است؟!!

شما برای ساختن نیرو به میزان مساوی از هر منبع پرداخت میکنید؟ سخت در اشتباهید!

نیرو هایی که ساخته میشوند هر زمان و در هر کجا گندم را به عنوان خوراکی خود مصرف میکنند

و هر چه نیرو هایتان بیشتر باشد “بیشتر گندم از دست خواهید داد.شما اگر تمام 18 ساختمان را مزرعه بسازید”

در صورت داشتن سرباز بیشتر” باز هم نمیتوانید در مقابل شکم نیرو ها دوام بیاورید

و دوباره علامت قرمز چشمک زن بر روی گندم هایتان نمایان میگردد. (علامتی که نشان میدهد گندم شما رو به کاهش است!)

خوشبختانه سازندگان بازی به فکر این موضوع بوده اند و اگر گندم هایی که نیرو هایتان مصرف میکنند

تمام شود”نیرو هایتان از گرسنگی نخواهند مرد و حتی از قدرت و سطح سلامتی آن ها نیز کسر نخواهد شد!

پس باید مزرعه های زیادی در سرزمین خود نسازید.اگر گندم شما همیشه

در سطح 0 و به معنای کامل کلمه رو به کاهش باشد”هرگز آن را در کستل خود نگه ندارید!

تا میتوانید با ارتقا دادن و… گندم را خرج نمایید قبل از آن که توسط نیرو هایتان صرف شوند.