لرد موبایل lords mobile

ساختمان باراکس⚔

ساختمان باراکس⚔

ساخت تعداد بالاتری از این سازه در سطح های پایین تر عاقلانه نیست.اگر قادر به افزایش سطح این ساختمان به 25 نیستید

هرگز بیشتر از 1 یا 2 عدد از ساختمان باراکس یا همان سرباز خانه نسازید.علاقه دارید که نیرو های بیشتری داشته باشید؟

با ساختن تعداد زیاد از این سازه هرگز سرعت آموزش نیرو هایتان بالا تر نخواهد رفت!

بلکه میتوانید به یک باره تعداد بیشتری از نیرو بسازید و این تاثیری در افزایش نیرو ندارد.

اگر 1 باراکس 1000 سرباز را در 24 ساعت بسازد 2 باراکس 2000 سرباز را در 48 ساعت خواهد ساخت.

پس نتیجه بی ارزش بودن این ساختمان است.اگر این سازه را به سطح 25 برسانید 10 درصد قدرت دفاعی لشگر هایتان افزایش می یابد

و اگر تمام 17 ساختمان را باراکس لول 25 بسازید شما 170 درصد یا تقریبا 2.5 برابر قدرت دفاعی بیشتر خواهید داشت