لرد موبایل lords mobile

بیمارستان

(ساختمان💊 Infirmary )بیمارستان

یکی از بخش های بسیار مهم بازی’ قسمت Infirmary یا همان محل درمان نیرو های آسیب دیده است…

این مرکز با کسب مقدار کم تر منابع (تقریبا یک /سوم منابع مورد نیاز برای ساختن نیرو در Barracks )

نیرو های آسیب دیده در حمله و دفاع را در مدت مشخصی درمان میکند.

تمام نیرو های اسیب دیده در زمان دفاع به این ساختمان منتقل میگردند و 60 درصد نیرو های اسیب دیده در حمله به بیمارستان جهت درمان انتقال داده میشوند…._

نکته مهم که بار ها دیده شده باعث به هدر رفتن زحمت های دوستان شده و اکثر نیرو هایی که روز ها برای به دست اوردنشان تلاش کرده اند را از بین برده است…

این است مقدار کل نیرو های شما(تمام نیرو های داخل کستل و شلتر و گدر و نیرو هایی که برای بقیه دوستانتان فرستاده اید)

از مقدار ظرفیت بیمارستان (Infirmary) نباید بیشتر باشد.در صورت بالا تر بودن مقدار نیرو های شما از ظرفیت بیمارستان..

زمانی که شخصی به شما حمله کند..تمام نیرو های بالا تر از ظرفیت کل بیمارستان که آسیب میبینند از بین میروند و دیگر به قسمت Infirmary منتقل نمیشوند..

پس بهتر است با ارتقا دادن بیمارستان ها و یا ساختن بیمارستان با تعداد زیاد از از بین رفتن نیرو های خود جلوگیری نمایید.

 بهترین اولویت برای ساختن بیشتر ساختمان همین سازه اینفیرماری است.

مسلما نگهداری از نیرو هایتان بر عهده باراکس و یا مانور نیست بلکه 100 درصد بر عهده همین ساختمان میباشد.

همیشه شما باید سطح آن را به بالا ترین لول برسانید و تعداد های بیشتری از آن بسازید

تا همیشه میزان کل نیرو هایتان بیشتر از ظرفیت بیمارستان نباشد

به علاوه ان سطح 25 این سازه 5 درصد به سطح سلامت نیرو هایتان می افزاید

به طوری که 17 عدد از این ساختمان میتواند 85 درصد یا تقریبا 2 برابر سطح سلامت نیرو هایتان را می افزاید.

با این که این قابلیت این ساختمان نسبت به سازه های دیگر کمی ناچیز است.اما قابلیت درمان نیرو هایتان این مشکل را از چشم شما میپوشاند.